Máy Tập Lưng Impulse IT9532

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1233x1188x1506 mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
0906864479