Máy Đạp Mông Impulse IT9526

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1503x1245x1506 mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
0906864479