Máy Tập Bụng Impulse FE9714

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1385x1210x1490 mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
Trọng lượng máy: 141.50 Kgs
0906864479