1.Tra cứu bảo hành/sửa máy

2. Tra cứu thời gian bảo hành máy bán