Máy Tập Bụng Impulse IT9514

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1346x1148x1581 mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
0906864479