Tạ Tay Vinyl Titan 1124

Size: 1/2/3/4/5/6/8/9/10kg
Chất liệu: Vinyl
Màu sắc: mỗi loại mỗi màu

0906864479