Kệ Thanh Đòn Titan 1641

Titan 1641 là sản phẩm để đòn tạ gồm 5 thanh cong và 5 thanh thẳng.

0906864479