Thanh Đòn Thẳng Olympic Titan 1.5m 1420

  • Chiều dài: 1.5m
  • Chất liệu: thép, mạ 2 lớp chromed, chống rĩ sét bền bĩ. Vòng bi bằng đồng.
  • Đường kính để tạ: 50cm
  • Đường kính tay cầm: 25.4cm
0968777097