Kệ Tạ Dĩa Deadlift Bumper Titan 1680

Chất liệu: sắt, sơn tĩnh điện

Công dụng: để tạ dĩa deadlift bumper

0906864479