Tạ Đĩa Crossfit Bumper PU Universal 1021

Chất liệu: Poly Urethane siêu bền
Kích cỡ: 5/10/15/20/25 kg
Công dụng: phù hợp với các bài tập deadlift, giật cử tạ

0906864479