Máy Kép Xô Dài Impulse SL7004

Mã sản phẩm: SL7004

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1761x1457x1652 mm

Trọng lượng máy: 167.5 kgs

Mức tạ cho phép: 300 kgs

0906864479