Máy Đạp Mông Impulse SL7026

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1403x1045x1200 mm
Trọng lượng máy: 141 kgs
Mức tạ cho phép: 120 kgs
0906864479