Máy Hít Xà Trợ Lực Impulse FE9720

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1265x1186x1721 mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
Trọng lượng máy: 243.50 Kgs
0906864479