Ghế Ngực Dưới Impulse SL7030

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 2188x1738x1315 mm
Trọng lượng máy: 104 kgs
Mức tạ cho phép: 300 kgs
0906864479