Bóng tập Titan US7065/BS2605

  • Hàng nhập khẩu, chất lượng cao
  • Bóng tập medicine ball
  • Chất liệu: Cao su nhiên, đàn hồi cao
  • Kích cỡ: 10kgs
  • Công dụng: thích hợp với các bài tập thể lực, tập crossfit…
  • ĐƠN GIÁ: 1KG (395K); 2KG (465K); 3KG (535K); 4KG (600K); 5KG (670K); 6KG (740K); 7KG (800K); 8KG (870K); 9KG (1040K); 10KG (1330K)
0906864479