Máy Xoay Eo Impulse IT9318

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1241x1263x1491 mm
Tuỳ chọn tạ: 150/200 Lbs
0906864479