Máy Xoay Eo Impulse IE9518

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1241x1263x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 150/200 Lbs
Trọng lượng máy: 149.3 kgs
0906864479