Máy Tập Tay Trước Impulse IT9323

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1267x1157x1491 mm
Tuỳ chọn tạ: 150/200 Lbs
0906864479