Máy Tập Tay Trước Impulse IE9523

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1267x1116x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 150 Lbs
Trọng lượng máy: 123.7 kgs
0906864479