Máy Tập Tay Trước Impulse IE9503

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1153x1076x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 150/200 Lbs
Trọng lượng máy: 122.3 kgs
0906864479