Máy Tập Mông, Đùi Impulse IT9509

Kích thước máy (DàixRộngxCao):  mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
0906864479