Máy Tập Lưng Impulse IE9532

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1278x1207x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
Trọng lượng máy: 125 kgs
0906864479