Máy Tập Cầu Vai Impulse IT9324

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1027x1197x1491 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
0906864479