Máy Tập Bụng Impulse IT9314

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1530x1170x1560 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
0906864479