Máy Tập Bụng Impulse IE9514

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1457×1351.7×1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
Trọng lượng máy: 143.9 kgs
0906864479