Máy Nằm Móc Đùi Sau Impulse IT9321

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1787x1139x1491 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
0906864479