Máy Kéo Xô Rộng Impulse IT9319

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1607x1196x1491 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
0906864479