Máy Kéo Xô Rộng Impulse IE9519

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1617x1156x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
Trọng lượng máy: 119 kgs
0906864479