Máy Kéo Xô Ngắn, Xô Dài Impulse IE9522

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1901x1223x2201 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
Trọng lượng máy: 127.9 kgs
0906864479