Máy Hít Xà Trợ Lực Impulse IT9320

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1332x1178x2287 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
0906864479