Máy Hít Xà Đơn Trợ Lực Impulse IE9520

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1295x1178x2287 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
Trọng lượng máy: 151.8 kgs
0906864479