Máy Gánh Đùi Impulse IE9516

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1680x1180x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
Trọng lượng máy: 127.7 kgs
0906864479