Máy Ép Ngực, Cơ Lựng Impulse IT9515

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1180x1288x2048 mm
Tuỳ chọn tạ: 160/200/235/295 Lbs
0906864479