Máy Đáp Mông Impulse IE9526

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1103x1151x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200 Lbs
Trọng lượng máy: 108.1 kgs
0906864479