Máy Đạp Đùi Impulse IT9310

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1870x1143x1491 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/300 Lbs
0906864479