Máy Đạp Đùi, Gánh Đùi Impulse IE9510

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1870x1103x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/300 Lbs
Trọng lượng máy: 154.2 kgs
0906864479