Máy Đá, Móc Đùi Impulse IE9528

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1468x1149x1528 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
Trọng lượng máy: 153.3 kgs
0906864479