Máy Đá Chân Impulse IT9305

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1339x1181x1490 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
0906864479