Khung Gánh Tạ Impulse SL7009

Mã sản phẩm: SL7009

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 2031x1499x2278 mm

Trọng lượng máy: 200 kgs

0906864479