Khung Gánh Đùi Impulse SL7021

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 2205x1880x1285 mm
Trọng lượng máy: 241 kgs
Mức tạ cho phép: 400 kgs
0906864479