Khung Gánh Đùi Impulse SL7015

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1966x1747x2442 mm
Trọng lượng máy: 216 kgs
0906864479