Giàn Xô Bay Impulse IT9313

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 3863x1000x2361 mm
Tuỳ chọn tạ: 2×200 Lbs
0906864479