Giàn Kéo Xô Impulse IT9325

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1385x891x2247 mm
Tuỳ chọn tạ: 200/275 Lbs
0906864479