Giàn 8 Mặt Impulse IT9327+IT9327+IT9327OPT

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 7120x3359x2329 mm
Tuỳ chọn tạ: 8×200/275 Lbs
0906864479