Giàn 5 Mặt Impulse IT9325+IT9327+IT9327OPT

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 5030x3350x2329 mm
Tuỳ chọn tạ: 5×200/275 Lbs
0906864479