Giàn 4 Mặt Impulse IT9327

Kích thước máy (DàixRộngxCao): 3350x2090x2329 mm
Tuỳ chọn tạ: 4×200/275 Lbs
0906864479