Bóng Tạ Wall Ball Universal 4061

Bóng tạ wall ball Universal 4061 2-4-6-8-10kg

Cần thiết cho các bài tập mông, đùi, tay và bụng.

0968777097